Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
26/01 kl 00 5 8 6 11
26/01 kl 01 -3 0 -1 3
26/01 kl 02 -8 -6 -4 2
26/01 kl 03 -14 -11 -10 -6
26/01 kl 04 -26 -22 -20 -17
26/01 kl 05 -25 -22 -21 -19
26/01 kl 06 -18 -14 -10 -12
26/01 kl 07 -7 -4 -2 -
26/01 kl 08 -4 0 1 -
26/01 kl 09 5 10 14 -
26/01 kl 10 18 23 22 -
26/01 kl 11 25 33 29 -
26/01 kl 12 20 28 19 -
26/01 kl 13 13 22 12 -
26/01 kl 14 8 19 7 -
26/01 kl 15 -1 9 -1 -
26/01 kl 16 -12 -2 -11 -
26/01 kl 17 -21 -8 -23 -
26/01 kl 18 -14 -1 -17 -
26/01 kl 19 0 12 -7 -
26/01 kl 20 7 19 8 -
26/01 kl 21 19 32 16 -
26/01 kl 22 32 46 32 -
26/01 kl 23 49 62 50 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 35 62 81 40 50
Laveste vannstand -11 -26 -9 -28 -14
Avvik gult nivå -50 -23 -4 -45 -35
Avvik orange nivå -60 -33 -14 -55 -45
Avvik rødt nivå -70 -43 -24 -65 -55
Korreksjon av vannstandsdataene: -4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm