Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
27/01 kl 00 24 30 54 -
27/01 kl 01 16 37 53 -
27/01 kl 02 10 41 51 -
27/01 kl 03 4 44 48 -
27/01 kl 04 -6 47 41 -
27/01 kl 05 -15 48 33 -
27/01 kl 06 -14 47 33 -
27/01 kl 07 -4 47 43 -
27/01 kl 08 3 49 52 -
27/01 kl 09 7 53 60 -
27/01 kl 10 16 51 67 -
27/01 kl 11 28 50 78 -
27/01 kl 12 30 44 74 -
27/01 kl 13 22 41 63 -
27/01 kl 14 14 36 50 -
27/01 kl 15 8 32 40 -
27/01 kl 16 -2 30 28 -
27/01 kl 17 -16 25 9 -
27/01 kl 18 -21 22 1 -
27/01 kl 19 -15 13 -2 -
27/01 kl 20 -6 10 4 -
27/01 kl 21 -2 6 4 -
27/01 kl 22 5 5 10 -
27/01 kl 23 19 4 23 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 35 50 78 32 42
Laveste vannstand -10 -23 -2 -24 -8
Avvik gult nivå -50 -35 -7 -53 -43
Avvik orange nivå -60 -45 -17 -63 -53
Avvik rødt nivå -70 -55 -27 -73 -63
Korreksjon av vannstandsdataene: -4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm