Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
28/01 kl 00 26 3 29 -
28/01 kl 01 20 -2 18 -
28/01 kl 02 12 -5 7 -
28/01 kl 03 6 -5 1 -
28/01 kl 04 -1 -3 -4 -
28/01 kl 05 -12 -2 -14 -
28/01 kl 06 -18 -6 -24 -
28/01 kl 07 -11 -6 -17 -
28/01 kl 08 0 -6 -6 -
28/01 kl 09 5 -5 0 -
28/01 kl 10 10 -3 7 -
28/01 kl 11 21 -1 20 -
28/01 kl 12 30 2 32 -
28/01 kl 13 26 1 27 -
28/01 kl 14 17 1 18 -
28/01 kl 15 11 1 12 -
28/01 kl 16 3 3 6 -
28/01 kl 17 -9 3 -6 -
28/01 kl 18 -20 5 -15 -
28/01 kl 19 -20 3 -17 -
28/01 kl 20 -10 6 -4 -
28/01 kl 21 -4 7 3 -
28/01 kl 22 0 10 10 -
28/01 kl 23 10 10 20 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 35 50 78 32 42
Laveste vannstand -10 -23 -2 -24 -8
Avvik gult nivå -50 -35 -7 -53 -43
Avvik orange nivå -60 -45 -17 -63 -53
Avvik rødt nivå -70 -55 -27 -73 -63
Korreksjon av vannstandsdataene: -4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm