Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
28/01 kl 00 21 34 29 -
28/01 kl 01 14 24 18 -
28/01 kl 02 4 15 7 -
28/01 kl 03 -2 8 1 -
28/01 kl 04 -11 0 -4 -
28/01 kl 05 -22 -11 -14 -
28/01 kl 06 -28 -18 -24 -
28/01 kl 07 -20 -9 -17 -
28/01 kl 08 -7 4 -6 -
28/01 kl 09 -1 10 0 -
28/01 kl 10 4 16 7 -
28/01 kl 11 15 29 20 -
28/01 kl 12 24 40 32 -
28/01 kl 13 22 37 27 -
28/01 kl 14 14 30 18 -
28/01 kl 15 7 24 12 -
28/01 kl 16 0 19 6 -
28/01 kl 17 -10 9 -6 -
28/01 kl 18 -21 -3 -15 -
28/01 kl 19 -20 -1 -17 -
28/01 kl 20 -11 8 -4 -
28/01 kl 21 -4 13 3 -
28/01 kl 22 1 17 10 -
28/01 kl 23 13 26 20 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 35 62 81 40 50
Laveste vannstand -11 -26 -9 -28 -14
Avvik gult nivå -50 -23 -4 -45 -35
Avvik orange nivå -60 -33 -14 -55 -45
Avvik rødt nivå -70 -43 -24 -65 -55
Korreksjon av vannstandsdataene: -4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm