Tid (NNT) Observert 26.01 00 25.01 18 25.01 12
28/01 kl 00 28 29 27 24
28/01 kl 01 21 18 18 15
28/01 kl 02 8 7 6 4
28/01 kl 03 4 1 0 -1
28/01 kl 04 -5 -4 -8 -9
28/01 kl 05 -16 -14 -16 -18
28/01 kl 06 -21 -24 -24 -26
28/01 kl 07 -14 -17 -16 -18
28/01 kl 08 -1 -6 -6 -6
28/01 kl 09 5 0 0 -1
28/01 kl 10 10 7 8 7
28/01 kl 11 19 20 19 18
28/01 kl 12 30 32 32 28
28/01 kl 13 27 27 27 25
28/01 kl 14 15 18 20 20
28/01 kl 15 9 12 14 13
28/01 kl 16 1 6 7 9
28/01 kl 17 -13 -6 -3 -5
28/01 kl 18 -20 -15 -14 -14
28/01 kl 19 -20 -17 -10 -14
28/01 kl 20 -5 -4 3 0
28/01 kl 21 8 3 9 7
28/01 kl 22 14 10 11 11
28/01 kl 23 25 20 23 24

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 26.01 00 35 50 78 32 42
Max fra modell: 25.01 18 34 53 78 32 50
Max fra modell: 25.01 12 43 53 74 28 50
Korreksjon av vannstandsdataene: -4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm