Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
28/01 kl 00 -5 8 3 -
28/01 kl 01 -6 4 -2 -
28/01 kl 02 -8 3 -5 -
28/01 kl 03 -8 2 -5 -
28/01 kl 04 -10 1 -3 -
28/01 kl 05 -10 1 -2 -
28/01 kl 06 -10 0 -6 -
28/01 kl 07 -9 2 -6 -
28/01 kl 08 -7 4 -6 -
28/01 kl 09 -6 5 -5 -
28/01 kl 10 -6 6 -3 -
28/01 kl 11 -6 8 -1 -
28/01 kl 12 -6 10 2 -
28/01 kl 13 -4 11 1 -
28/01 kl 14 -3 13 1 -
28/01 kl 15 -4 13 1 -
28/01 kl 16 -3 16 3 -
28/01 kl 17 -1 18 3 -
28/01 kl 18 -1 17 5 -
28/01 kl 19 0 19 3 -
28/01 kl 20 -1 18 6 -
28/01 kl 21 0 17 7 -
28/01 kl 22 1 17 10 -
28/01 kl 23 3 16 10 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 21 37 59 19 24
Laveste værets virkning -16 -16 -4 -10 2
Korreksjon av vannstandsdataene: -4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm