Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
29/01 kl 00 22 7 29 -
29/01 kl 01 23 9 32 -
29/01 kl 02 15 6 21 -
29/01 kl 03 7 10 17 -
29/01 kl 04 1 9 10 -
29/01 kl 05 -8 9 1 -
29/01 kl 06 -17 10 -7 -
29/01 kl 07 -16 8 -8 -
29/01 kl 08 -6 10 4 -
29/01 kl 09 3 12 15 -
29/01 kl 10 7 12 19 -
29/01 kl 11 14 12 26 -
29/01 kl 12 25 12 37 -
29/01 kl 13 28 14 42 -
29/01 kl 14 21 14 35 -
29/01 kl 15 12 12 24 -
29/01 kl 16 6 14 20 -
29/01 kl 17 -3 13 10 -
29/01 kl 18 -15 13 -2 -
29/01 kl 19 -20 13 -7 -
29/01 kl 20 -15 14 -1 -
29/01 kl 21 -6 16 10 -
29/01 kl 22 -1 14 13 -
29/01 kl 23 4 16 20 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 35 50 78 32 42
Laveste vannstand -10 -23 -2 -24 -8
Avvik gult nivå -50 -35 -7 -53 -43
Avvik orange nivå -60 -45 -17 -63 -53
Avvik rødt nivå -70 -55 -27 -73 -63
Korreksjon av vannstandsdataene: -4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm