Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
25/01 kl 13 82 21 103 107
25/01 kl 14 75 15 90 96
25/01 kl 15 64 12 76 79
25/01 kl 16 53 9 62 65
25/01 kl 17 52 6 58 58
25/01 kl 18 59 4 63 65
25/01 kl 19 64 -3 61 71
25/01 kl 20 68 -8 60 69
25/01 kl 21 78 -10 68 74
25/01 kl 22 90 -12 78 80
25/01 kl 23 94 -12 82 84

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 103 118 146 100 110
Laveste vannstand 58 45 66 44 60
Avvik gult nivå -50 -35 -7 -53 -43
Avvik orange nivå -60 -45 -17 -63 -53
Avvik rødt nivå -70 -55 -27 -73 -63
Korreksjon av vannstandsdataene: -4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm