Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
25/01 kl 13 103 103 103 107
25/01 kl 14 90 90 90 96
25/01 kl 15 76 76 76 79
25/01 kl 16 60 62 62 65
25/01 kl 17 57 58 58 58
25/01 kl 18 61 63 63 65
25/01 kl 19 60 61 61 71
25/01 kl 20 59 61 60 69
25/01 kl 21 65 67 68 74
25/01 kl 22 76 78 78 80
25/01 kl 23 78 81 82 84

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 103 130 149 108 118
Laveste vannstand 57 42 59 40 54
Avvik gult nivå -50 -23 -4 -45 -35
Avvik orange nivå -60 -33 -14 -55 -45
Avvik rødt nivå -70 -43 -24 -65 -55
Korreksjon av vannstandsdataene: -4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm