Tid (NNT) Observert 26.01 00 25.01 18 25.01 12
25/01 kl 12 114 - - 111
25/01 kl 13 107 103 102 102
25/01 kl 14 96 90 90 89
25/01 kl 15 79 76 75 75
25/01 kl 16 65 62 61 61
25/01 kl 17 58 58 57 57
25/01 kl 18 65 63 62 62
25/01 kl 19 71 61 60 60
25/01 kl 20 69 60 60 60
25/01 kl 21 74 68 68 67
25/01 kl 22 80 78 77 77
25/01 kl 23 84 82 82 80

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 26.01 00 103 118 146 100 110
Max fra modell: 25.01 18 102 121 146 100 118
Max fra modell: 25.01 12 111 121 142 96 118
Korreksjon av vannstandsdataene: -4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm