Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
26/01 kl 00 73 76 74 79
26/01 kl 01 65 68 67 71
26/01 kl 02 60 62 64 70
26/01 kl 03 54 57 58 62
26/01 kl 04 42 46 48 51
26/01 kl 05 43 46 47 49
26/01 kl 06 50 54 58 56
26/01 kl 07 61 64 66 -
26/01 kl 08 64 68 69 -
26/01 kl 09 73 78 82 -
26/01 kl 10 86 91 90 -
26/01 kl 11 93 101 97 -
26/01 kl 12 88 96 87 -
26/01 kl 13 81 90 80 -
26/01 kl 14 76 87 75 -
26/01 kl 15 67 77 67 -
26/01 kl 16 56 66 57 -
26/01 kl 17 47 60 45 -
26/01 kl 18 54 67 51 -
26/01 kl 19 68 80 61 -
26/01 kl 20 75 87 76 -
26/01 kl 21 87 100 84 -
26/01 kl 22 100 114 100 -
26/01 kl 23 117 130 118 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 103 130 149 108 118
Laveste vannstand 57 42 59 40 54
Avvik gult nivå -50 -23 -4 -45 -35
Avvik orange nivå -60 -33 -14 -55 -45
Avvik rødt nivå -70 -43 -24 -65 -55
Korreksjon av vannstandsdataene: -4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm