Tid (NNT) Observert 26.01 00 25.01 18 25.01 12
26/01 kl 00 79 74 73 74
26/01 kl 01 71 67 67 67
26/01 kl 02 70 64 63 63
26/01 kl 03 62 58 57 58
26/01 kl 04 51 48 49 46
26/01 kl 05 49 47 44 46
26/01 kl 06 56 58 57 57
26/01 kl 07 69 66 68 65
26/01 kl 08 79 69 69 72
26/01 kl 09 89 82 85 84
26/01 kl 10 91 90 88 89
26/01 kl 11 95 97 93 92
26/01 kl 12 89 87 90 87
26/01 kl 13 77 80 80 81
26/01 kl 14 76 75 79 76
26/01 kl 15 64 67 68 66
26/01 kl 16 56 57 57 55
26/01 kl 17 46 45 46 45
26/01 kl 18 49 51 51 50
26/01 kl 19 59 61 64 63
26/01 kl 20 66 76 74 76
26/01 kl 21 82 84 86 83
26/01 kl 22 94 100 100 102
26/01 kl 23 120 118 121 121

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 26.01 00 103 118 146 100 110
Max fra modell: 25.01 18 102 121 146 100 118
Max fra modell: 25.01 12 111 121 142 96 118
Korreksjon av vannstandsdataene: -4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm