Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
26/01 kl 00 -14 -11 -13 -8
26/01 kl 01 -16 -13 -14 -10
26/01 kl 02 -16 -14 -12 -6
26/01 kl 03 -14 -11 -10 -6
26/01 kl 04 -15 -11 -9 -6
26/01 kl 05 -11 -8 -7 -5
26/01 kl 06 -11 -7 -3 -5
26/01 kl 07 -8 -5 -3 -
26/01 kl 08 -8 -4 -3 -
26/01 kl 09 -7 -2 2 -
26/01 kl 10 -6 -1 -2 -
26/01 kl 11 -5 3 -1 -
26/01 kl 12 -5 3 -6 -
26/01 kl 13 -4 5 -5 -
26/01 kl 14 -4 7 -5 -
26/01 kl 15 -5 5 -5 -
26/01 kl 16 -2 8 -1 -
26/01 kl 17 -2 11 -4 -
26/01 kl 18 3 16 0 -
26/01 kl 19 8 20 1 -
26/01 kl 20 11 23 12 -
26/01 kl 21 17 30 14 -
26/01 kl 22 18 32 18 -
26/01 kl 23 24 37 25 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 21 37 59 19 24
Laveste værets virkning -16 -16 -4 -10 2
Korreksjon av vannstandsdataene: -4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm