Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
27/01 kl 00 92 30 122 -
27/01 kl 01 84 37 121 -
27/01 kl 02 78 41 119 -
27/01 kl 03 72 44 116 -
27/01 kl 04 62 47 109 -
27/01 kl 05 53 48 101 -
27/01 kl 06 54 47 101 -
27/01 kl 07 64 47 111 -
27/01 kl 08 71 49 120 -
27/01 kl 09 75 53 128 -
27/01 kl 10 84 51 135 -
27/01 kl 11 96 50 146 -
27/01 kl 12 98 44 142 -
27/01 kl 13 90 41 131 -
27/01 kl 14 82 36 118 -
27/01 kl 15 76 32 108 -
27/01 kl 16 66 30 96 -
27/01 kl 17 52 25 77 -
27/01 kl 18 47 22 69 -
27/01 kl 19 53 13 66 -
27/01 kl 20 62 10 72 -
27/01 kl 21 66 6 72 -
27/01 kl 22 73 5 78 -
27/01 kl 23 87 4 91 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 103 118 146 100 110
Laveste vannstand 58 45 66 44 60
Avvik gult nivå -50 -35 -7 -53 -43
Avvik orange nivå -60 -45 -17 -63 -53
Avvik rødt nivå -70 -55 -27 -73 -63
Korreksjon av vannstandsdataene: -4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm