Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
27/01 kl 00 119 130 122 -
27/01 kl 01 115 129 121 -
27/01 kl 02 114 130 119 -
27/01 kl 03 109 126 116 -
27/01 kl 04 101 118 109 -
27/01 kl 05 89 108 101 -
27/01 kl 06 94 113 101 -
27/01 kl 07 105 121 111 -
27/01 kl 08 112 128 120 -
27/01 kl 09 115 129 128 -
27/01 kl 10 123 138 135 -
27/01 kl 11 135 149 146 -
27/01 kl 12 134 148 142 -
27/01 kl 13 125 137 131 -
27/01 kl 14 111 122 118 -
27/01 kl 15 104 116 108 -
27/01 kl 16 88 101 96 -
27/01 kl 17 70 84 77 -
27/01 kl 18 59 74 69 -
27/01 kl 19 62 76 66 -
27/01 kl 20 67 80 72 -
27/01 kl 21 69 82 72 -
27/01 kl 22 72 86 78 -
27/01 kl 23 83 96 91 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 103 130 149 108 118
Laveste vannstand 57 42 59 40 54
Avvik gult nivå -50 -23 -4 -45 -35
Avvik orange nivå -60 -33 -14 -55 -45
Avvik rødt nivå -70 -43 -24 -65 -55
Korreksjon av vannstandsdataene: -4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm