Tid (NNT) Observert 26.01 00 25.01 18 25.01 12
27/01 kl 00 126 122 121 124
27/01 kl 01 114 121 121 125
27/01 kl 02 111 119 120 121
27/01 kl 03 110 116 118 119
27/01 kl 04 101 109 108 108
27/01 kl 05 91 101 100 101
27/01 kl 06 93 101 100 100
27/01 kl 07 103 111 112 113
27/01 kl 08 112 120 122 122
27/01 kl 09 112 128 126 126
27/01 kl 10 122 135 136 135
27/01 kl 11 134 146 146 142
27/01 kl 12 131 142 143 141
27/01 kl 13 118 131 130 130
27/01 kl 14 112 118 118 116
27/01 kl 15 103 108 109 109
27/01 kl 16 89 96 95 93
27/01 kl 17 73 77 76 74
27/01 kl 18 59 69 64 62
27/01 kl 19 64 66 66 63
27/01 kl 20 75 72 71 70
27/01 kl 21 75 72 72 72
27/01 kl 22 80 78 76 76
27/01 kl 23 89 91 88 85

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 26.01 00 103 118 146 100 110
Max fra modell: 25.01 18 102 121 146 100 118
Max fra modell: 25.01 12 111 121 142 96 118
Korreksjon av vannstandsdataene: -4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm