Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
28/01 kl 00 94 3 97 -
28/01 kl 01 88 -2 86 -
28/01 kl 02 80 -5 75 -
28/01 kl 03 74 -5 69 -
28/01 kl 04 67 -3 64 -
28/01 kl 05 56 -2 54 -
28/01 kl 06 50 -6 44 -
28/01 kl 07 57 -6 51 -
28/01 kl 08 68 -6 62 -
28/01 kl 09 73 -5 68 -
28/01 kl 10 78 -3 75 -
28/01 kl 11 89 -1 88 -
28/01 kl 12 98 2 100 -
28/01 kl 13 94 1 95 -
28/01 kl 14 85 1 86 -
28/01 kl 15 79 1 80 -
28/01 kl 16 71 3 74 -
28/01 kl 17 59 3 62 -
28/01 kl 18 48 5 53 -
28/01 kl 19 48 3 51 -
28/01 kl 20 58 6 64 -
28/01 kl 21 64 7 71 -
28/01 kl 22 68 10 78 -
28/01 kl 23 78 10 88 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 103 118 146 100 110
Laveste vannstand 58 45 66 44 60
Avvik gult nivå -50 -35 -7 -53 -43
Avvik orange nivå -60 -45 -17 -63 -53
Avvik rødt nivå -70 -55 -27 -73 -63
Korreksjon av vannstandsdataene: -4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm