Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
28/01 kl 00 89 102 97 -
28/01 kl 01 82 92 86 -
28/01 kl 02 72 83 75 -
28/01 kl 03 66 76 69 -
28/01 kl 04 57 68 64 -
28/01 kl 05 46 57 54 -
28/01 kl 06 40 50 44 -
28/01 kl 07 48 59 51 -
28/01 kl 08 61 72 62 -
28/01 kl 09 67 78 68 -
28/01 kl 10 72 84 75 -
28/01 kl 11 83 97 88 -
28/01 kl 12 92 108 100 -
28/01 kl 13 90 105 95 -
28/01 kl 14 82 98 86 -
28/01 kl 15 75 92 80 -
28/01 kl 16 68 87 74 -
28/01 kl 17 58 77 62 -
28/01 kl 18 47 65 53 -
28/01 kl 19 48 67 51 -
28/01 kl 20 57 76 64 -
28/01 kl 21 64 81 71 -
28/01 kl 22 69 85 78 -
28/01 kl 23 81 94 88 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 103 130 149 108 118
Laveste vannstand 57 42 59 40 54
Avvik gult nivå -50 -23 -4 -45 -35
Avvik orange nivå -60 -33 -14 -55 -45
Avvik rødt nivå -70 -43 -24 -65 -55
Korreksjon av vannstandsdataene: -4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm