Tid (NNT) Observert 26.01 00 25.01 18 25.01 12
28/01 kl 00 96 97 95 92
28/01 kl 01 89 86 86 83
28/01 kl 02 76 75 74 72
28/01 kl 03 72 69 68 67
28/01 kl 04 63 64 60 59
28/01 kl 05 52 54 52 50
28/01 kl 06 47 44 44 42
28/01 kl 07 54 51 52 50
28/01 kl 08 67 62 62 62
28/01 kl 09 73 68 68 67
28/01 kl 10 78 75 76 75
28/01 kl 11 87 88 87 86
28/01 kl 12 98 100 100 96
28/01 kl 13 95 95 95 93
28/01 kl 14 83 86 88 88
28/01 kl 15 77 80 82 81
28/01 kl 16 69 74 75 77
28/01 kl 17 55 62 65 63
28/01 kl 18 48 53 54 54
28/01 kl 19 48 51 58 54
28/01 kl 20 63 64 71 68
28/01 kl 21 76 71 77 75
28/01 kl 22 82 78 79 79
28/01 kl 23 93 88 91 92

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 26.01 00 103 118 146 100 110
Max fra modell: 25.01 18 102 121 146 100 118
Max fra modell: 25.01 12 111 121 142 96 118
Korreksjon av vannstandsdataene: -4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm