Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
29/01 kl 00 90 7 97 -
29/01 kl 01 91 9 100 -
29/01 kl 02 83 6 89 -
29/01 kl 03 75 10 85 -
29/01 kl 04 69 9 78 -
29/01 kl 05 60 9 69 -
29/01 kl 06 51 10 61 -
29/01 kl 07 52 8 60 -
29/01 kl 08 62 10 72 -
29/01 kl 09 71 12 83 -
29/01 kl 10 75 12 87 -
29/01 kl 11 82 12 94 -
29/01 kl 12 93 12 105 -
29/01 kl 13 96 14 110 -
29/01 kl 14 89 14 103 -
29/01 kl 15 80 12 92 -
29/01 kl 16 74 14 88 -
29/01 kl 17 65 13 78 -
29/01 kl 18 53 13 66 -
29/01 kl 19 48 13 61 -
29/01 kl 20 53 14 67 -
29/01 kl 21 62 16 78 -
29/01 kl 22 67 14 81 -
29/01 kl 23 72 16 88 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 103 118 146 100 110
Laveste vannstand 58 45 66 44 60
Avvik gult nivå -50 -35 -7 -53 -43
Avvik orange nivå -60 -45 -17 -63 -53
Avvik rødt nivå -70 -55 -27 -73 -63
Korreksjon av vannstandsdataene: -4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm