Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
29/01 kl 00 94 106 97 -
29/01 kl 01 93 107 100 -
29/01 kl 02 86 99 89 -
29/01 kl 03 78 93 85 -
29/01 kl 04 72 85 78 -
29/01 kl 05 62 77 69 -
29/01 kl 06 54 69 61 -
29/01 kl 07 57 72 60 -
29/01 kl 08 64 82 72 -
29/01 kl 09 75 92 83 -
29/01 kl 10 79 96 87 -
29/01 kl 11 86 103 94 -
29/01 kl 12 98 115 105 -
29/01 kl 13 100 118 110 -
29/01 kl 14 96 113 103 -
29/01 kl 15 86 101 92 -
29/01 kl 16 81 98 88 -
29/01 kl 17 72 87 78 -
29/01 kl 18 61 76 66 -
29/01 kl 19 55 72 61 -
29/01 kl 20 61 75 67 -
29/01 kl 21 68 85 78 -
29/01 kl 22 71 86 81 -
29/01 kl 23 76 91 88 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 103 130 149 108 118
Laveste vannstand 57 42 59 40 54
Avvik gult nivå -50 -23 -4 -45 -35
Avvik orange nivå -60 -33 -14 -55 -45
Avvik rødt nivå -70 -43 -24 -65 -55
Korreksjon av vannstandsdataene: -4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm