Tid (NNT) Observert 26.01 00 25.01 18 25.01 12
29/01 kl 00 104 97 100 100
29/01 kl 01 99 100 104 104
29/01 kl 02 93 89 94 93
29/01 kl 03 85 85 88 87
29/01 kl 04 78 78 80 81
29/01 kl 05 69 69 69 69
29/01 kl 06 62 61 63 66
29/01 kl 07 60 60 62 65
29/01 kl 08 72 72 75 78
29/01 kl 09 81 83 84 85
29/01 kl 10 80 87 91 93
29/01 kl 11 93 94 101 103
29/01 kl 12 108 105 111 113
29/01 kl 13 112 110 118 118
29/01 kl 14 100 103 110 110
29/01 kl 15 90 92 99 100
29/01 kl 16 83 88 96 98
29/01 kl 17 74 78 87 88
29/01 kl 18 65 66 75 76
29/01 kl 19 62 61 67 69
29/01 kl 20 68 67 71 70
29/01 kl 21 77 78 84 83
29/01 kl 22 78 81 84 82
29/01 kl 23 83 88 89 89

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 26.01 00 103 118 146 100 110
Max fra modell: 25.01 18 102 121 146 100 118
Max fra modell: 25.01 12 111 121 142 96 118
Korreksjon av vannstandsdataene: -4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm