Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
27/01 kl 00 28 21 49 -
27/01 kl 01 70 19 89 -
27/01 kl 02 95 19 114 -
27/01 kl 03 94 20 114 -
27/01 kl 04 68 23 91 -
27/01 kl 05 30 24 54 -
27/01 kl 06 -12 23 11 -
27/01 kl 07 -54 24 -30 -
27/01 kl 08 -81 29 -52 -
27/01 kl 09 -80 30 -50 -
27/01 kl 10 -52 29 -23 -
27/01 kl 11 -9 26 17 -
27/01 kl 12 38 29 67 -
27/01 kl 13 82 30 112 -
27/01 kl 14 112 33 145 -
27/01 kl 15 115 32 147 -
27/01 kl 16 91 32 123 -
27/01 kl 17 50 35 85 -
27/01 kl 18 4 39 43 -
27/01 kl 19 -44 38 -6 -
27/01 kl 20 -82 32 -50 -
27/01 kl 21 -95 29 -66 -
27/01 kl 22 -78 32 -46 -
27/01 kl 23 -42 36 -6 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 108 115 147 154 169
Laveste vannstand -93 -90 -66 -63 -56
Avvik gult nivå -72 -65 -33 -26 -11
Avvik orange nivå -88 -81 -49 -42 -27
Avvik rødt nivå -98 -91 -59 -52 -37
Korreksjon av vannstandsdataene: -15 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm