Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
28/01 kl 00 3 35 38 -
28/01 kl 01 47 32 79 -
28/01 kl 02 84 34 118 -
28/01 kl 03 98 39 137 -
28/01 kl 04 84 41 125 -
28/01 kl 05 50 38 88 -
28/01 kl 06 9 32 41 -
28/01 kl 07 -34 34 0 -
28/01 kl 08 -70 36 -34 -
28/01 kl 09 -85 39 -46 -
28/01 kl 10 -70 35 -35 -
28/01 kl 11 -33 36 3 -
28/01 kl 12 13 36 49 -
28/01 kl 13 60 36 96 -
28/01 kl 14 98 34 132 -
28/01 kl 15 116 38 154 -
28/01 kl 16 106 39 145 -
28/01 kl 17 72 34 106 -
28/01 kl 18 27 32 59 -
28/01 kl 19 -20 34 14 -
28/01 kl 20 -64 34 -30 -
28/01 kl 21 -92 29 -63 -
28/01 kl 22 -90 31 -59 -
28/01 kl 23 -63 38 -25 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 108 115 147 154 169
Laveste vannstand -93 -90 -66 -63 -56
Avvik gult nivå -72 -65 -33 -26 -11
Avvik orange nivå -88 -81 -49 -42 -27
Avvik rødt nivå -98 -91 -59 -52 -37
Korreksjon av vannstandsdataene: -15 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm