Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
28/01 kl 00 23 43 38 -
28/01 kl 01 71 89 79 -
28/01 kl 02 105 126 118 -
28/01 kl 03 126 142 137 -
28/01 kl 04 111 130 125 -
28/01 kl 05 74 96 88 -
28/01 kl 06 32 50 41 -
28/01 kl 07 -7 11 0 -
28/01 kl 08 -42 -23 -34 -
28/01 kl 09 -59 -37 -46 -
28/01 kl 10 -46 -24 -35 -
28/01 kl 11 -6 12 3 -
28/01 kl 12 37 56 49 -
28/01 kl 13 84 105 96 -
28/01 kl 14 122 144 132 -
28/01 kl 15 141 161 154 -
28/01 kl 16 127 156 145 -
28/01 kl 17 93 115 106 -
28/01 kl 18 51 74 59 -
28/01 kl 19 4 29 14 -
28/01 kl 20 -47 -15 -30 -
28/01 kl 21 -76 -44 -63 -
28/01 kl 22 -71 -33 -59 -
28/01 kl 23 -42 -3 -25 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 108 121 150 161 188
Laveste vannstand -95 -95 -68 -76 -78
Avvik gult nivå -72 -59 -30 -19 8
Avvik orange nivå -88 -75 -46 -35 -8
Avvik rødt nivå -98 -85 -56 -45 -18
Korreksjon av vannstandsdataene: -15 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm