Tid (NNT) Observert 26.01 00 25.01 18 25.01 12
28/01 kl 00 34 38 36 27
28/01 kl 01 77 79 78 74
28/01 kl 02 117 118 115 114
28/01 kl 03 131 137 132 132
28/01 kl 04 117 125 119 113
28/01 kl 05 77 88 83 80
28/01 kl 06 37 41 42 39
28/01 kl 07 -9 0 -2 -1
28/01 kl 08 -45 -34 -37 -39
28/01 kl 09 -55 -46 -51 -52
28/01 kl 10 -42 -35 -39 -41
28/01 kl 11 -3 3 -2 -5
28/01 kl 12 41 49 46 40
28/01 kl 13 85 96 94 82
28/01 kl 14 124 132 131 126
28/01 kl 15 147 154 148 148
28/01 kl 16 133 145 138 139
28/01 kl 17 100 106 94 94
28/01 kl 18 56 59 44 52
28/01 kl 19 7 14 8 15
28/01 kl 20 -29 -30 -27 -31
28/01 kl 21 -57 -63 -57 -63
28/01 kl 22 -53 -59 -57 -55
28/01 kl 23 -22 -25 -24 -23

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 26.01 00 108 115 147 154 169
Max fra modell: 25.01 18 108 117 146 148 169
Max fra modell: 25.01 12 107 119 145 148 170
Korreksjon av vannstandsdataene: -15 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm