Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
28/01 kl 00 20 40 35 -
28/01 kl 01 24 42 32 -
28/01 kl 02 21 42 34 -
28/01 kl 03 28 44 39 -
28/01 kl 04 27 46 41 -
28/01 kl 05 24 46 38 -
28/01 kl 06 23 41 32 -
28/01 kl 07 27 45 34 -
28/01 kl 08 28 47 36 -
28/01 kl 09 26 48 39 -
28/01 kl 10 24 46 35 -
28/01 kl 11 27 45 36 -
28/01 kl 12 24 43 36 -
28/01 kl 13 24 45 36 -
28/01 kl 14 24 46 34 -
28/01 kl 15 25 45 38 -
28/01 kl 16 21 50 39 -
28/01 kl 17 21 43 34 -
28/01 kl 18 24 47 32 -
28/01 kl 19 24 49 34 -
28/01 kl 20 17 49 34 -
28/01 kl 21 16 48 29 -
28/01 kl 22 19 57 31 -
28/01 kl 23 21 60 38 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 2 21 44 60 87
Laveste værets virkning -12 -16 12 16 8
Korreksjon av vannstandsdataene: -15 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm