Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
25/01 kl 13 276 -1 275 278
25/01 kl 14 273 2 275 277
25/01 kl 15 249 1 250 247
25/01 kl 16 211 -2 209 205
25/01 kl 17 167 -3 164 162
25/01 kl 18 120 -4 116 118
25/01 kl 19 87 -4 83 83
25/01 kl 20 80 -6 74 77
25/01 kl 21 99 -9 90 97
25/01 kl 22 135 -6 129 133
25/01 kl 23 177 -8 169 174

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 275 282 314 321 336
Laveste vannstand 74 77 101 104 111
Avvik gult nivå -72 -65 -33 -26 -11
Avvik orange nivå -88 -81 -49 -42 -27
Avvik rødt nivå -98 -91 -59 -52 -37
Korreksjon av vannstandsdataene: -15 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm