Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
25/01 kl 13 275 275 275 278
25/01 kl 14 275 275 275 277
25/01 kl 15 249 251 250 247
25/01 kl 16 207 209 209 205
25/01 kl 17 162 164 164 162
25/01 kl 18 114 116 116 118
25/01 kl 19 82 84 83 83
25/01 kl 20 72 77 74 77
25/01 kl 21 89 92 90 97
25/01 kl 22 128 131 129 133
25/01 kl 23 165 170 169 174

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 275 288 317 328 355
Laveste vannstand 72 72 99 91 89
Avvik gult nivå -72 -59 -30 -19 8
Avvik orange nivå -88 -75 -46 -35 -8
Avvik rødt nivå -98 -85 -56 -45 -18
Korreksjon av vannstandsdataene: -15 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm