Tid (NNT) Observert 26.01 00 25.01 18 25.01 12
25/01 kl 12 254 - - 250
25/01 kl 13 278 275 275 274
25/01 kl 14 277 275 274 274
25/01 kl 15 247 250 249 249
25/01 kl 16 205 209 209 208
25/01 kl 17 162 164 164 163
25/01 kl 18 118 116 116 115
25/01 kl 19 83 83 82 82
25/01 kl 20 77 74 74 74
25/01 kl 21 97 90 90 91
25/01 kl 22 133 129 129 128
25/01 kl 23 174 169 169 168

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 26.01 00 275 282 314 321 336
Max fra modell: 25.01 18 275 284 313 315 336
Max fra modell: 25.01 12 274 286 312 315 337
Korreksjon av vannstandsdataene: -15 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm