Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
25/01 kl 13 -1 -1 -1 2
25/01 kl 14 2 2 2 4
25/01 kl 15 0 2 1 -2
25/01 kl 16 -4 -2 -2 -6
25/01 kl 17 -5 -3 -3 -5
25/01 kl 18 -6 -4 -4 -2
25/01 kl 19 -5 -3 -4 -4
25/01 kl 20 -8 -3 -6 -3
25/01 kl 21 -10 -7 -9 -2
25/01 kl 22 -7 -4 -6 -2
25/01 kl 23 -12 -7 -8 -3

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 2 21 44 60 87
Laveste værets virkning -12 -16 12 16 8
Korreksjon av vannstandsdataene: -15 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm