Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
26/01 kl 00 220 -9 211 217
26/01 kl 01 253 -10 243 247
26/01 kl 02 262 -12 250 256
26/01 kl 03 246 -12 234 241
26/01 kl 04 214 -12 202 203
26/01 kl 05 174 -8 166 164
26/01 kl 06 132 -13 119 125
26/01 kl 07 98 -10 88 -
26/01 kl 08 86 -9 77 -
26/01 kl 09 103 -10 93 -
26/01 kl 10 140 -12 128 -
26/01 kl 11 185 -6 179 -
26/01 kl 12 230 -4 226 -
26/01 kl 13 267 -5 262 -
26/01 kl 14 283 -1 282 -
26/01 kl 15 270 4 274 -
26/01 kl 16 237 8 245 -
26/01 kl 17 194 8 202 -
26/01 kl 18 146 11 157 -
26/01 kl 19 101 14 115 -
26/01 kl 20 76 16 92 -
26/01 kl 21 80 18 98 -
26/01 kl 22 109 19 128 -
26/01 kl 23 150 19 169 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 275 282 314 321 336
Laveste vannstand 74 77 101 104 111
Avvik gult nivå -72 -65 -33 -26 -11
Avvik orange nivå -88 -81 -49 -42 -27
Avvik rødt nivå -98 -91 -59 -52 -37
Korreksjon av vannstandsdataene: -15 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm