Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
26/01 kl 00 206 211 211 217
26/01 kl 01 239 243 243 247
26/01 kl 02 252 255 250 256
26/01 kl 03 233 238 234 241
26/01 kl 04 198 202 202 203
26/01 kl 05 164 168 166 164
26/01 kl 06 122 126 119 125
26/01 kl 07 88 92 88 -
26/01 kl 08 72 76 77 -
26/01 kl 09 91 97 93 -
26/01 kl 10 132 136 128 -
26/01 kl 11 177 183 179 -
26/01 kl 12 225 231 226 -
26/01 kl 13 261 267 262 -
26/01 kl 14 281 288 282 -
26/01 kl 15 271 277 274 -
26/01 kl 16 242 248 245 -
26/01 kl 17 201 209 202 -
26/01 kl 18 153 160 157 -
26/01 kl 19 111 115 115 -
26/01 kl 20 88 94 92 -
26/01 kl 21 92 101 98 -
26/01 kl 22 120 127 128 -
26/01 kl 23 162 169 169 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 275 288 317 328 355
Laveste vannstand 72 72 99 91 89
Avvik gult nivå -72 -59 -30 -19 8
Avvik orange nivå -88 -75 -46 -35 -8
Avvik rødt nivå -98 -85 -56 -45 -18
Korreksjon av vannstandsdataene: -15 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm