Tid (NNT) Observert 26.01 00 25.01 18 25.01 12
26/01 kl 00 217 211 211 210
26/01 kl 01 247 243 243 242
26/01 kl 02 256 250 250 251
26/01 kl 03 241 234 235 234
26/01 kl 04 203 202 201 200
26/01 kl 05 164 166 165 165
26/01 kl 06 125 119 119 122
26/01 kl 07 88 88 88 88
26/01 kl 08 79 77 75 74
26/01 kl 09 99 93 93 95
26/01 kl 10 137 128 131 133
26/01 kl 11 180 179 179 176
26/01 kl 12 230 226 224 223
26/01 kl 13 268 262 262 266
26/01 kl 14 290 282 284 286
26/01 kl 15 281 274 273 272
26/01 kl 16 243 245 243 244
26/01 kl 17 203 202 202 206
26/01 kl 18 155 157 159 159
26/01 kl 19 116 115 115 114
26/01 kl 20 90 92 91 92
26/01 kl 21 96 98 97 101
26/01 kl 22 127 128 129 127
26/01 kl 23 167 169 167 166

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 26.01 00 275 282 314 321 336
Max fra modell: 25.01 18 275 284 313 315 336
Max fra modell: 25.01 12 274 286 312 315 337
Korreksjon av vannstandsdataene: -15 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm