Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
26/01 kl 00 -14 -9 -9 -3
26/01 kl 01 -14 -10 -10 -6
26/01 kl 02 -10 -7 -12 -6
26/01 kl 03 -13 -8 -12 -5
26/01 kl 04 -16 -12 -12 -11
26/01 kl 05 -10 -6 -8 -10
26/01 kl 06 -10 -6 -13 -7
26/01 kl 07 -10 -6 -10 -
26/01 kl 08 -14 -10 -9 -
26/01 kl 09 -12 -6 -10 -
26/01 kl 10 -8 -4 -12 -
26/01 kl 11 -8 -2 -6 -
26/01 kl 12 -5 1 -4 -
26/01 kl 13 -6 0 -5 -
26/01 kl 14 -2 5 -1 -
26/01 kl 15 1 7 4 -
26/01 kl 16 5 11 8 -
26/01 kl 17 7 15 8 -
26/01 kl 18 7 14 11 -
26/01 kl 19 10 14 14 -
26/01 kl 20 12 18 16 -
26/01 kl 21 12 21 18 -
26/01 kl 22 11 18 19 -
26/01 kl 23 12 19 19 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 2 21 44 60 87
Laveste værets virkning -12 -16 12 16 8
Korreksjon av vannstandsdataene: -15 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm