Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
27/01 kl 00 195 21 216 -
27/01 kl 01 237 19 256 -
27/01 kl 02 262 19 281 -
27/01 kl 03 261 20 281 -
27/01 kl 04 235 23 258 -
27/01 kl 05 197 24 221 -
27/01 kl 06 155 23 178 -
27/01 kl 07 113 24 137 -
27/01 kl 08 86 29 115 -
27/01 kl 09 87 30 117 -
27/01 kl 10 115 29 144 -
27/01 kl 11 158 26 184 -
27/01 kl 12 205 29 234 -
27/01 kl 13 249 30 279 -
27/01 kl 14 279 33 312 -
27/01 kl 15 282 32 314 -
27/01 kl 16 258 32 290 -
27/01 kl 17 217 35 252 -
27/01 kl 18 171 39 210 -
27/01 kl 19 123 38 161 -
27/01 kl 20 85 32 117 -
27/01 kl 21 72 29 101 -
27/01 kl 22 89 32 121 -
27/01 kl 23 125 36 161 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 275 282 314 321 336
Laveste vannstand 74 77 101 104 111
Avvik gult nivå -72 -65 -33 -26 -11
Avvik orange nivå -88 -81 -49 -42 -27
Avvik rødt nivå -98 -91 -59 -52 -37
Korreksjon av vannstandsdataene: -15 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm