Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
27/01 kl 00 212 218 216 -
27/01 kl 01 253 263 256 -
27/01 kl 02 274 284 281 -
27/01 kl 03 274 283 281 -
27/01 kl 04 250 259 258 -
27/01 kl 05 209 219 221 -
27/01 kl 06 168 179 178 -
27/01 kl 07 130 140 137 -
27/01 kl 08 105 119 115 -
27/01 kl 09 103 118 117 -
27/01 kl 10 133 149 144 -
27/01 kl 11 178 192 184 -
27/01 kl 12 225 240 234 -
27/01 kl 13 268 286 279 -
27/01 kl 14 300 317 312 -
27/01 kl 15 304 315 314 -
27/01 kl 16 282 295 290 -
27/01 kl 17 243 256 252 -
27/01 kl 18 199 211 210 -
27/01 kl 19 148 162 161 -
27/01 kl 20 106 129 117 -
27/01 kl 21 99 114 101 -
27/01 kl 22 114 128 121 -
27/01 kl 23 148 162 161 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 275 288 317 328 355
Laveste vannstand 72 72 99 91 89
Avvik gult nivå -72 -59 -30 -19 8
Avvik orange nivå -88 -75 -46 -35 -8
Avvik rødt nivå -98 -85 -56 -45 -18
Korreksjon av vannstandsdataene: -15 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm