Tid (NNT) Observert 26.01 00 25.01 18 25.01 12
27/01 kl 00 209 216 214 213
27/01 kl 01 252 256 256 258
27/01 kl 02 279 281 282 281
27/01 kl 03 278 281 278 278
27/01 kl 04 254 258 254 256
27/01 kl 05 212 221 218 219
27/01 kl 06 172 178 175 177
27/01 kl 07 133 137 135 134
27/01 kl 08 105 115 110 111
27/01 kl 09 110 117 112 113
27/01 kl 10 141 144 142 142
27/01 kl 11 183 184 182 184
27/01 kl 12 230 234 233 236
27/01 kl 13 278 279 276 278
27/01 kl 14 311 312 310 308
27/01 kl 15 313 314 313 312
27/01 kl 16 293 290 289 289
27/01 kl 17 246 252 250 248
27/01 kl 18 207 210 207 204
27/01 kl 19 159 161 160 156
27/01 kl 20 122 117 116 115
27/01 kl 21 111 101 101 100
27/01 kl 22 123 121 117 117
27/01 kl 23 160 161 157 154

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 26.01 00 275 282 314 321 336
Max fra modell: 25.01 18 275 284 313 315 336
Max fra modell: 25.01 12 274 286 312 315 337
Korreksjon av vannstandsdataene: -15 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm