Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
27/01 kl 00 17 23 21 -
27/01 kl 01 16 26 19 -
27/01 kl 02 12 22 19 -
27/01 kl 03 13 22 20 -
27/01 kl 04 15 24 23 -
27/01 kl 05 12 22 24 -
27/01 kl 06 13 24 23 -
27/01 kl 07 17 27 24 -
27/01 kl 08 19 33 29 -
27/01 kl 09 16 31 30 -
27/01 kl 10 18 34 29 -
27/01 kl 11 20 34 26 -
27/01 kl 12 20 35 29 -
27/01 kl 13 19 37 30 -
27/01 kl 14 21 38 33 -
27/01 kl 15 22 33 32 -
27/01 kl 16 24 37 32 -
27/01 kl 17 26 39 35 -
27/01 kl 18 28 40 39 -
27/01 kl 19 25 39 38 -
27/01 kl 20 21 44 32 -
27/01 kl 21 27 42 29 -
27/01 kl 22 25 39 32 -
27/01 kl 23 23 37 36 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 2 21 44 60 87
Laveste værets virkning -12 -16 12 16 8
Korreksjon av vannstandsdataene: -15 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm