Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
28/01 kl 00 170 35 205 -
28/01 kl 01 214 32 246 -
28/01 kl 02 251 34 285 -
28/01 kl 03 265 39 304 -
28/01 kl 04 251 41 292 -
28/01 kl 05 217 38 255 -
28/01 kl 06 176 32 208 -
28/01 kl 07 133 34 167 -
28/01 kl 08 97 36 133 -
28/01 kl 09 82 39 121 -
28/01 kl 10 97 35 132 -
28/01 kl 11 134 36 170 -
28/01 kl 12 180 36 216 -
28/01 kl 13 227 36 263 -
28/01 kl 14 265 34 299 -
28/01 kl 15 283 38 321 -
28/01 kl 16 273 39 312 -
28/01 kl 17 239 34 273 -
28/01 kl 18 194 32 226 -
28/01 kl 19 147 34 181 -
28/01 kl 20 103 34 137 -
28/01 kl 21 75 29 104 -
28/01 kl 22 77 31 108 -
28/01 kl 23 104 38 142 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 275 282 314 321 336
Laveste vannstand 74 77 101 104 111
Avvik gult nivå -72 -65 -33 -26 -11
Avvik orange nivå -88 -81 -49 -42 -27
Avvik rødt nivå -98 -91 -59 -52 -37
Korreksjon av vannstandsdataene: -15 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm