Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
28/01 kl 00 190 210 205 -
28/01 kl 01 238 256 246 -
28/01 kl 02 272 293 285 -
28/01 kl 03 293 309 304 -
28/01 kl 04 278 297 292 -
28/01 kl 05 241 263 255 -
28/01 kl 06 199 217 208 -
28/01 kl 07 160 178 167 -
28/01 kl 08 125 144 133 -
28/01 kl 09 108 130 121 -
28/01 kl 10 121 143 132 -
28/01 kl 11 161 179 170 -
28/01 kl 12 204 223 216 -
28/01 kl 13 251 272 263 -
28/01 kl 14 289 311 299 -
28/01 kl 15 308 328 321 -
28/01 kl 16 294 323 312 -
28/01 kl 17 260 282 273 -
28/01 kl 18 218 241 226 -
28/01 kl 19 171 196 181 -
28/01 kl 20 120 152 137 -
28/01 kl 21 91 123 104 -
28/01 kl 22 96 134 108 -
28/01 kl 23 125 164 142 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 275 288 317 328 355
Laveste vannstand 72 72 99 91 89
Avvik gult nivå -72 -59 -30 -19 8
Avvik orange nivå -88 -75 -46 -35 -8
Avvik rødt nivå -98 -85 -56 -45 -18
Korreksjon av vannstandsdataene: -15 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm