Tid (NNT) Observert 26.01 00 25.01 18 25.01 12
28/01 kl 00 201 205 203 194
28/01 kl 01 244 246 245 241
28/01 kl 02 284 285 282 281
28/01 kl 03 298 304 299 299
28/01 kl 04 284 292 286 280
28/01 kl 05 244 255 250 247
28/01 kl 06 204 208 209 206
28/01 kl 07 158 167 165 166
28/01 kl 08 122 133 130 128
28/01 kl 09 112 121 116 115
28/01 kl 10 125 132 128 126
28/01 kl 11 164 170 165 162
28/01 kl 12 208 216 213 207
28/01 kl 13 252 263 261 249
28/01 kl 14 291 299 298 293
28/01 kl 15 314 321 315 315
28/01 kl 16 300 312 305 306
28/01 kl 17 267 273 261 261
28/01 kl 18 223 226 211 219
28/01 kl 19 174 181 175 182
28/01 kl 20 138 137 140 136
28/01 kl 21 110 104 110 104
28/01 kl 22 114 108 110 112
28/01 kl 23 145 142 143 144

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 26.01 00 275 282 314 321 336
Max fra modell: 25.01 18 275 284 313 315 336
Max fra modell: 25.01 12 274 286 312 315 337
Korreksjon av vannstandsdataene: -15 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm