Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
29/01 kl 00 146 40 186 -
29/01 kl 01 191 40 231 -
29/01 kl 02 231 40 271 -
29/01 kl 03 258 42 300 -
29/01 kl 04 259 40 299 -
29/01 kl 05 235 45 280 -
29/01 kl 06 196 49 245 -
29/01 kl 07 154 48 202 -
29/01 kl 08 115 53 168 -
29/01 kl 09 88 52 140 -
29/01 kl 10 87 49 136 -
29/01 kl 11 114 45 159 -
29/01 kl 12 156 55 211 -
29/01 kl 13 202 63 265 -
29/01 kl 14 244 53 297 -
29/01 kl 15 273 55 328 -
29/01 kl 16 278 58 336 -
29/01 kl 17 255 65 320 -
29/01 kl 18 215 53 268 -
29/01 kl 19 170 53 223 -
29/01 kl 20 125 55 180 -
29/01 kl 21 89 47 136 -
29/01 kl 22 75 36 111 -
29/01 kl 23 90 31 121 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 275 282 314 321 336
Laveste vannstand 74 77 101 104 111
Avvik gult nivå -72 -65 -33 -26 -11
Avvik orange nivå -88 -81 -49 -42 -27
Avvik rødt nivå -98 -91 -59 -52 -37
Korreksjon av vannstandsdataene: -15 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm