Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
29/01 kl 00 166 208 186 -
29/01 kl 01 205 250 231 -
29/01 kl 02 244 296 271 -
29/01 kl 03 271 325 300 -
29/01 kl 04 279 323 299 -
29/01 kl 05 253 299 280 -
29/01 kl 06 211 264 245 -
29/01 kl 07 170 227 202 -
29/01 kl 08 134 186 168 -
29/01 kl 09 107 163 140 -
29/01 kl 10 104 158 136 -
29/01 kl 11 136 182 159 -
29/01 kl 12 177 223 211 -
29/01 kl 13 225 279 265 -
29/01 kl 14 269 331 297 -
29/01 kl 15 300 355 328 -
29/01 kl 16 296 348 336 -
29/01 kl 17 267 320 320 -
29/01 kl 18 233 291 268 -
29/01 kl 19 194 248 223 -
29/01 kl 20 141 208 180 -
29/01 kl 21 97 166 136 -
29/01 kl 22 89 150 111 -
29/01 kl 23 110 157 121 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 275 288 317 328 355
Laveste vannstand 72 72 99 91 89
Avvik gult nivå -72 -59 -30 -19 8
Avvik orange nivå -88 -75 -46 -35 -8
Avvik rødt nivå -98 -85 -56 -45 -18
Korreksjon av vannstandsdataene: -15 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm