Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
29/01 kl 00 20 62 40 -
29/01 kl 01 14 59 40 -
29/01 kl 02 13 65 40 -
29/01 kl 03 13 67 42 -
29/01 kl 04 20 64 40 -
29/01 kl 05 18 64 45 -
29/01 kl 06 15 68 49 -
29/01 kl 07 16 73 48 -
29/01 kl 08 19 71 53 -
29/01 kl 09 19 75 52 -
29/01 kl 10 17 71 49 -
29/01 kl 11 22 68 45 -
29/01 kl 12 21 67 55 -
29/01 kl 13 23 77 63 -
29/01 kl 14 25 87 53 -
29/01 kl 15 27 82 55 -
29/01 kl 16 18 70 58 -
29/01 kl 17 12 65 65 -
29/01 kl 18 18 76 53 -
29/01 kl 19 24 78 53 -
29/01 kl 20 16 83 55 -
29/01 kl 21 8 77 47 -
29/01 kl 22 14 75 36 -
29/01 kl 23 20 67 31 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 2 21 44 60 87
Laveste værets virkning -12 -16 12 16 8
Korreksjon av vannstandsdataene: -15 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm