Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
29/01 kl 00 62 32 94 -
29/01 kl 01 99 31 130 -
29/01 kl 02 110 38 148 -
29/01 kl 03 87 37 124 -
29/01 kl 04 37 35 72 -
29/01 kl 05 -19 34 15 -
29/01 kl 06 -63 32 -31 -
29/01 kl 07 -85 28 -57 -
29/01 kl 08 -85 24 -61 -
29/01 kl 09 -64 22 -42 -
29/01 kl 10 -25 24 -1 -
29/01 kl 11 25 22 47 -
29/01 kl 12 75 18 93 -
29/01 kl 13 112 16 128 -
29/01 kl 14 125 15 140 -
29/01 kl 15 105 13 118 -
29/01 kl 16 58 10 68 -
29/01 kl 17 0 7 7 -
29/01 kl 18 -51 3 -48 -
29/01 kl 19 -85 0 -85 -
29/01 kl 20 -98 -5 -103 -
29/01 kl 21 -88 -6 -94 -
29/01 kl 22 -58 -7 -65 -
29/01 kl 23 -14 -6 -20 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 101 133 177 131 148
Laveste vannstand -85 -96 -67 -88 -103
Avvik gult nivå -95 -63 -19 -65 -48
Avvik orange nivå -111 -79 -35 -81 -64
Avvik rødt nivå -121 -89 -45 -91 -74
Korreksjon av vannstandsdataene: -16 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm