Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
25/01 kl 13 263 6 269 263
25/01 kl 14 215 7 222 218
25/01 kl 15 162 6 168 169
25/01 kl 16 116 9 125 123
25/01 kl 17 83 7 90 91
25/01 kl 18 71 12 83 80
25/01 kl 19 83 10 93 91
25/01 kl 20 117 9 126 126
25/01 kl 21 165 9 174 173
25/01 kl 22 217 9 226 224
25/01 kl 23 259 6 265 267

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 269 301 345 299 316
Laveste vannstand 83 72 101 80 65
Avvik gult nivå -95 -63 -19 -65 -48
Avvik orange nivå -111 -79 -35 -81 -64
Avvik rødt nivå -121 -89 -45 -91 -74
Korreksjon av vannstandsdataene: -16 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm