Tid (NNT) Sanns. > gult Sanns. > orange Sanns. > rødt Max. EPS
25/01 kl 13 0% 0% 0% 269
25/01 kl 14 0% 0% 0% 222
25/01 kl 15 0% 0% 0% 170
25/01 kl 16 0% 0% 0% 127
25/01 kl 17 0% 0% 0% 92
25/01 kl 18 0% 0% 0% 86
25/01 kl 19 0% 0% 0% 97
25/01 kl 20 0% 0% 0% 126
25/01 kl 21 0% 0% 0% 173
25/01 kl 22 0% 0% 0% 227
25/01 kl 23 0% 0% 0% 270

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Sanns. > gult nivå 0% 0% 0% 0% 0%
Sanns. > orange nivå 0% 0% 0% 0% 0%
Sanns. > rødt nivå 0% 0% 0% 0% 0%
Korreksjon av vannstandsdataene: -16 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm