Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
26/01 kl 00 279 7 286 284
26/01 kl 01 265 3 268 272
26/01 kl 02 224 5 229 228
26/01 kl 03 173 6 179 176
26/01 kl 04 128 3 131 131
26/01 kl 05 97 4 101 103
26/01 kl 06 84 5 89 91
26/01 kl 07 93 0 93 -
26/01 kl 08 125 4 129 -
26/01 kl 09 173 4 177 -
26/01 kl 10 227 2 229 -
26/01 kl 11 273 3 276 -
26/01 kl 12 296 5 301 -
26/01 kl 13 288 5 293 -
26/01 kl 14 249 6 255 -
26/01 kl 15 194 8 202 -
26/01 kl 16 138 7 145 -
26/01 kl 17 95 5 100 -
26/01 kl 18 70 4 74 -
26/01 kl 19 69 3 72 -
26/01 kl 20 91 4 95 -
26/01 kl 21 133 3 136 -
26/01 kl 22 186 1 187 -
26/01 kl 23 237 2 239 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 269 301 345 299 316
Laveste vannstand 83 72 101 80 65
Avvik gult nivå -95 -63 -19 -65 -48
Avvik orange nivå -111 -79 -35 -81 -64
Avvik rødt nivå -121 -89 -45 -91 -74
Korreksjon av vannstandsdataene: -16 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm