Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
27/01 kl 00 274 5 279 -
27/01 kl 01 281 5 286 -
27/01 kl 02 254 9 263 -
27/01 kl 03 203 11 214 -
27/01 kl 04 149 16 165 -
27/01 kl 05 108 23 131 -
27/01 kl 06 84 22 106 -
27/01 kl 07 82 26 108 -
27/01 kl 08 103 30 133 -
27/01 kl 09 144 30 174 -
27/01 kl 10 197 34 231 -
27/01 kl 11 250 38 288 -
27/01 kl 12 288 42 330 -
27/01 kl 13 299 46 345 -
27/01 kl 14 276 53 329 -
27/01 kl 15 226 54 280 -
27/01 kl 16 167 49 216 -
27/01 kl 17 114 41 155 -
27/01 kl 18 79 37 116 -
27/01 kl 19 65 36 101 -
27/01 kl 20 75 33 108 -
27/01 kl 21 108 31 139 -
27/01 kl 22 156 29 185 -
27/01 kl 23 209 26 235 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 269 301 345 299 316
Laveste vannstand 83 72 101 80 65
Avvik gult nivå -95 -63 -19 -65 -48
Avvik orange nivå -111 -79 -35 -81 -64
Avvik rødt nivå -121 -89 -45 -91 -74
Korreksjon av vannstandsdataene: -16 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm